On Strunge Streger

 

Based on the drawings of his 4-year-old son Jon, the Danish artist Jørgen Wedersøe Strunge has printed a series of graphic works which he calls (very suitably) "Boyish pranks".

With the spontaneous creativity of any child, Jon has used a range of materials for his drawings: traditional graphic media, zinc and wood, but also chipboard and plasterboard. The drawings and their position on the media in question have been chosen by Jon himself, and it is fascinating to see how naturally the figures and elements of the drawings have been placed with playful ease, composed to ensure that the dynamism of the individual lines can be collected to form a harmonious picture.

Closely following the track of these lines, Jørgen Strunge then starts adding his own finishing touches. The drawings are given colour, adding a new dimension. Without ruining the child's drawings and without censoring them (but with the ability to join in the spirit of the game), a new universe appears. A universe in which the elementary simplicity of the motifs involved is reflected in a range of colours characterised by similar simplicity - focusing on the important things in Jon's life (Mum, Dad, younger brother, dog, friends and others).

The exhibition can be interpreted as a series of variations on themes such as the joy of life and play, as well as more serious topics.

"Man at play", spontaneous and perceptive, was also the basic theme of Asger Jorn's art. Jorn was fascinated by the spontaneous drawings of children, by so-called "primitive" art, and looked for the same kind of values in himself, seeking to transfer such elementary experiences to his pictures.

Jørgen Strunge goes straight to the source - lets his son draw what he likes, and then gradually but convincingly turns Jon's drawings into wonderful graphic images which combine simple lines with effective colouring.

Two worlds meet in "Boyish pranks", and they harmonise beautifully with each other.


Karen Louise Juhl Christensen

Translation: Nich Wrigley

Jørgen Wedersøe Strunge har med udgangspunkt i sin 4-årige søn Jons tegninger, produceret en række grafiske værker som han meget betegnende kalder ”Drengestreger”…

Jon har med barnets umiddelbare kreativitet tegnet på forskellige materialer; de traditionelle grafiske medier, zink og træ, men også på spån- og gipsplader. Disse tegninger, deres placering på pladerne er drengens egne, og det er ganske tankevækkende at se hvor naturligt de forskellige figurer og elementer med legens lethed er placeret, komponeret i en orden hvor den enkelte linies dynamik samles til et harmonisk billede.

I sporet på disse streger tager Jørgen W. Strunge over, tegningerne bearbejdes med farver som tilføjer dem en ny dimension. Uden at gøre vold på barnets tegninger, uden censur, men med evne til at lege med – fremhæves et univers, hvor motivernes elementære gyldighed; de vigtige ting i livet: vore nære menneskelige relationer – far, mor, lillebror, bedsteforældrene, hunden, vennerne osv. Overbevisende bearbejdes i en farveskala, der er præget af samme enkle klarhed.

Udstillingen kan læses som en række variationer over temaer som livsglæde, leg og alvor.

Det er netop det legende menneske, spontant og sansende der var grundlaget for en kunstner som Asger Jorn. Han var optaget af barnets spontane tegninger, af den såkaldte primitive kunst. Jorn søgte disse værdier i sig selv og arbejdede med at overbringe sådanne elementære erfaringer til sine billeder.

Jørgen Strunge går direkte til kilden, - lader barnet selv og bearbejder nænsomt, men overbevisende Jons tegninger til en grafik som er stregens spil med farverne.

To verdener mødes i ”Drengestreger”, og de harmonerer ganske smukt.

Karen Louise Juhl Christensen, stud.mag.

Jørgen Wedersøe Strunge hat mit Ausgangspunk in den Zeichnungen seines vierjährigen Sohnes Jons eine Reihe von graphischen Werken produziert, die er bezeichnender Weise "Kinderstreiche auf Papier" nennt.

Jon hat mit seiner unmittelbaren kindlichen Kreativität auf verschiedene Materialien gezeichnet, darunter die klassichen graphischen Medien wie Zink und Holz, aber auch auf Span- und Gipsplatten.

Die Zeichnungen und deren Plazierung auf die verschiedenen Medien, sind Jons eigene Kompositionen und es ist sehr besinnlich zu erfahren, wie natürlich die einzelnen Figuren und Elemente in einer Ordnung komponiert und mit spielerischer Leitigkeit so plaziert werden, daß die Dynamik der einzelnen linien gesammelt wird und daraus ein harmonisches Bild entsteht.

In den Spuren dieser Linien übernimmt Jørgen Strunge und bearbeitet diese mit Farben und führt sie einer neuen Dimension zu.

Ohne Gewalt und ohne Zensur, aber mit der Eigenschaft "mitzuspielen" wird ein Univers hervorgehoben, bei dem die elementare Gültigkeit der Motive; die wichtigen Dinge im Leben wie z.B. unsere zwischenmenschlichen Relationen, Familie, Freunde, Tiere usw. überzeugend in einer von einfacher Klarheit geprägten Farbscala bearbeitet.

Die Ausstellung kann als eine Reihe von Variationen über Themen wie Lebensfreude, Spiel und Ernst verstanden werden.

Es wart genau das Spielerische im Menschen spontan und sinnlich, daß Künstler wie Asger Jorn faszinierten und die Grundlage für seine Kunst bildeten, unter Beeinflussung von spontanen Kinderzeichnungen, die sogennante primitive Kunst.

Jorn suchte diese Werte in sich selber und arbeitete damit, diese elementaren Erfahrungen in seine Bilder einfließen zu lassen.

Jørgen Strunge geht direkt zur Quelle, lasst das Kind selbst und bearbeitet dann überzeugend und behutsam weiter.

Jons Zeichnungen in einer Grafik, ist das zusammenspiel von Strich und Farbe.

Zwei Welten treffen sich in "Kinderstreiche auf Papier" und sie harmonieren sehr gut.

Karen Louise Juhl Christensen

Übersetzung: Graziano Cancian